Ventilation

Private house ventilation - vyer och funktioner

Private house ventilation - vyer och funktioner

Vid byggandet av privata hus är många utvecklare intresserade av - behöver du ventilation i ett privat hus och hur utförs det? Det är nödvändigt att bestämma alla dessa stunder på scendesignen för att undvika ytterligare förändringar och olika …

Read more »

Takventilation: egenskaper och fördelar

Takventilation: egenskaper och fördelar

Utvecklingen av byggteknik har gett oss många nya material och strukturella lösningar, bland annat avstängda tak. En egenskap hos sådana tak är närvaron av ett mellanrum mellan golvplattan och en dekorativ yta där du kan dölja ventilationskanalerna …

Read more »

Klassificering av ventilation och kännedom om

Klassificering av ventilation och kännedom om

Denna artikel ägnas åt vilken typ av ventilation som är och enligt vilka kriterier det kan klassificeras. Förutom den faktiska klassificeringen av arter, kommer vi att uppmärksamma vissa typer av ventilationsutrustning, lära sig om deras enhet och …

Read more »