Rör

Pipe pn20: funktioner och deras fördelar

Pipe pn20: funktioner och deras fördelar

Polypropylenröret PN 20 tjänar till installation av system med kall och varmvattenförsörjning med största möjliga tryck i en arbetsmiljö i 2 MPas. De kan också användas för nätverk av "varma golv" och i industriella strukturer för pumpning av …

Read more »

Placering av avloppsrör i golvet

Placering av avloppsrör i golvet

Idag är varje hus, lägenhet och annan byggnad utrustad med teknisk kommunikation. Till exempel är avloppssystemet en integrerad del av varje byggnad för bortskaffande av avloppsvatten. För genomförandet är installationen av avloppsrör. Badrum och …

Read more »

Hur man böjer rör: gör det utan att använda ett

Hur man böjer rör: gör det utan att använda ett

Säkerligen har många husmästare upprepade gånger mött behovet av att böja alla slags rör med liten diameter över en viss radie eller ge dem den nödvändiga avrundade konfigurationen. I industriell skala används speciell utrustning för dessa ändamål, …

Read more »

Tätning av avloppsrör: hur man väljer

Tätning av avloppsrör: hur man väljer

Drift av rörledningen, tillverkad av ett visst material, föreslår möjligheten att läcka på den plats där de enskilda elementen i rörledningen är sammanlänkade. Därför är det nödvändigt att noggrant närma sig frågan om försegling av avloppsröret, …

Read more »

Rostfria rör - harmoni av makt och skönhet

Rostfria rör - harmoni av makt och skönhet

Populariteten hos rostfria rör är berättigat förtjänt. Applikationerna för dessa produkter är så varierade att det är nödvändigt att välja lämpliga parametrar. GOST för rostfria rör kan vara rätt vägledning i denna fråga.Slitstyrka, fantastiskt …

Read more »

Profilrör 50 50: egenskaper och omfattning

Profilrör 50 50: egenskaper och omfattning

Metallkonstruktioner har alltid använts aktivt i konstruktion, från elementär förstärkning till konstruktion av komplexa ramar eller karmar. Samtidigt finns det sådana produkter som är mest efterfrågade på nästan alla delar av installationsarbetet. …

Read more »