Vad är manhålluckor

Vad är manhålluckor

Om du har bestämt dig för att leva långt från stadsbullret, betyder det att du måste vänja dig vid den speciella hushållningen. I många byar finns det ingen central vattenförsörjning, så du måste bygga en brunn eller borra en brunn om de inte finns …

Read more »

Enheten filtrerar väl

Enheten filtrerar väl

Septiktankar kan användas för att rengöra avloppsvattnet, men sådana anordningar kan vara dyra. Om du inte vill betala stora pengar måste du själv göra det. Som en reningsverk kan du utrusta filtret väl. Denna design kommer att avlägsna föroreningar …

Read more »

Stålrördiametrar: studerar standarder

Stålrördiametrar: studerar standarder

Trots spridningen av moderna kompositmaterial är stål kvar i efterfrågan vid tillverkning av rörledningar för olika ändamål. Vad kan diametrarna för stålrör enligt GOST? Vilka normer reglerar generellt sin produktion? Var och för vilka lämpliga …

Read more »