Vvs på stugan från brunnen: egenskaper hos tillverkning och

Många ägare av sommar tomter eller privata hus använder vatten som tas från brunnen. Samtidigt är processen med att samla vätska med en konventionell hink ganska tråkig och orsakar mycket obehag. Det är därför frågan om hur man gör VVS i landet från en brunn är mycket intressant för ägare av tomter.

Amatörfoto installerat i brunnssystemet för att leverera vatten till vattenförsörjningssystemet

Pumpval

Till att börja med måste man säga att alla sådana konstruktioner är baserade på den tvungna tillförseln av vätska från djupet till ytan. Därför är det nödvändigt att använda en pump som kan arbeta under de angivna förhållandena och ha nödvändiga egenskaper. Dock kan varje enskild modell kräva en särskild typ av anslutning eller närvaron av vissa tillägg.

Ett visuellt hjälpmedel för installation av olika system och komponenter som krävs vid tillverkning av vattenförsörjning, tillverkad av ett fotografi av den färdiga produkten med signaturer och märkning

Ytpumpar

Dessa typer av enheter installeras vanligtvis på ytan, medan slangarna sänks ner i vattenkällan. Samtidigt skapar man ett vattenförsörjningssystem i landet med egna händer från brunnen. Dessa typer av anordningar bör först och främst beaktas eftersom de kan installeras en stund och överföres till huset under kallperioden.

Principen för anslutning av ytpumpar som används i grunda pooler

Det bör noteras att sådana enheter är mycket väl lämpade för att leverera vatten till trädgården. De byter helt enkelt till en extra linje eller betjänar två riktningar beroende på modell. Du måste också säga att dessa pumpar är vanligtvis omedelbart slutförda med alla nödvändiga system och komponenter som är nödvändiga för fullfjädring.

Principen att ansluta alla nödvändiga element till modellmodellens yta

Bland nackdelarna med sådan utrustning är det faktum att priset på fullsträckta strukturer kan vara ganska stor. Däremot är deras tillämpningsområde nästan alltid begränsat av brunnets djup. Denna omständighet är nästan alltid avgörande vid bestämning av den specifika typen och modellen.

Tips! När du köper sådana produkter måste du noggrant studera användarhandboken, eftersom det kan innehålla vissa funktioner för anslutning och drift.

Den nedsänkbara pumpen klarar av sina uppgifter perfekt och på grund av dess tillförlitlighet används den ganska ofta.

Dämpbara pumpar

Vissa experter, som gör sin egen sommarvattenberedning från brunnen, föreslår att man använder enheter som behöver nedsänkas i vatten. Samtidigt fäster de en slang och en ledning som faller elektricitet.

Principen att ansluta djupet på enheten med placering av rör under jordfrysningsnivån

Det är värt att notera att sådana system är bra eftersom de kan användas i djupa tankar eller strukturer som skapas på grund av brunnsprincipen. Sådana produkter tolererar emellertid mycket dåligt täta lyft och nedsänkning, eftersom under sådan drift och lagring finns det stor sannolikhet för skador på strukturen.

Dessutom, om brunnets djup ligger under jordfrysningsnivån, kan produkten inte tas bort även på vintern, men endast med hänsyn till lämplig isolering.

Det är nödvändigt att säga att det i det här fallet är nödvändigt att ha ett enkelt vattenförsörjningssystem vid stugan från en brunn, eftersom sådana pumpar, till skillnad från ytprodukter, inte är utrustade med ytterligare element. Detta betyder emellertid inte att den färdiga strukturen kommer att fungera sämre eller skapa problem under drift.

Tips! Innan du köper en viss typ av pump är det värt att konsultera med specialister, med hänsyn till specifika tekniska villkor. Det gör inte ont för att skapa ett separat projekt med en indikation på alla element och typer av anslutningar.

Ibland, för att uppnå uppgiften är det nödvändigt att gå ner till botten av brunnen, där du kan göra ytterligare rengöring eller profylax.

Design och tillverkningsfunktioner

Först och främst är det nödvändigt att säga att det bara finns ett stort antal olika tillverkningssystem för sådana strukturer. Men med att skapa detta vattenförsörjningssystem med egna händer bör du välja de mest enkla typerna av det, men samtidigt måste de helt uppfylla användarens krav, vilket ger maximal komfort.

Vissa mästare föredrar att göra ett uttag direkt intill strukturen eller skapa ett rör för elförsörjningstrådarna.

Bra enhet

  • Först och främst rekommenderar proffs att i tankens muffa utrusta en slags hyllplan där den nödvändiga utrustningen kommer att placeras. I det här fallet är det värt att installera det under jordfrysningsgraden, om det är planerat att använda strukturen på vintern. Därför går in i brunnen under jord och gräver också en gräv mot huset själv.
Med rätt arbetssätt kan all nödvändig utrustning placeras i brunnens konstruktion.
  • Vissa användare finner sådana tekniska lösningar för komplicerade, men om du spenderar pengar på att göra vattenförsörjningssystemet, bör du göra det korrekt så att du inte upplever problem vid drift.. Dessutom, om vi tar hänsyn till att locket på strukturen kommer att vara låst, kommer hela systemet att bevakas.
  • Med hänsyn till en sådan vattenförsörjningsanordning vid stugan från brunnen är den typ av pump som används inte viktig. Den nedsänkbara konstruktionen sänks ned med ett rör eller en slang, med en hylla för fastsättning och ytprodukten är enkelt installerad på den.
Vissa hantverkare föredrar att installera små produkter för vattenförsörjning, men de kan inte alltid leverera mycket till ytan och ha en viss period av kontinuerligt arbete.
  • Även inuti hylsan kan placeras en hydraulisk kondensor.. Det kommer att reglera trycket i systemet, och fylla upp volymen på lagertanken samt koppla loss. Det bör dock omedelbart sägas att dess dimensioner kommer att vara allvarligt begränsade av det inre utrymmet.

Tips! Om det enklaste anslutningssystemet används, kan alla dess element placeras exakt i själva brunnen. Samtidigt rekommenderas det att värma det och, om möjligt, försegla det.

Skytten bör vara tillräckligt djup, eftersom det här är det enda sättet att skydda rör från frysning på vintern och minska sannolikheten för mekanisk skada.

dike

När installationen av VVS på stugan från brunnen är klar försöker de vanligtvis att spara på material. Du borde dock inte göra det, eftersom det sparade beloppet blir liten och med rätt distribution kan du få ett komplett system.

Att börja gräva en gräv, som borde vara djupare än jordfrysningen. Det ligger vid detta avstånd från ytan som brunnen själv, och till och med själva byggnaden, är gjord. I det här fallet bör vattenröret eller slangen som används för dessa ändamål värmas ytterligare och skyddas mot mekanisk spänning.

Inträde i huset görs bäst på källarnivå eller gör en liten grävning för stiftelsen

Det är värt att notera att när dacha vattenförsörjning görs från en brunn, bör den behandlas på samma sätt som en vanlig motorväg. Därför installeras speciella inloppssystem på inloppet i strukturerna och på platserna för passage under spår eller fotgängarvägar måste ytterligare skydd mot vertikal belastning ske.

Tips! För sådana ändamål är det bäst att använda polypropenrör, eftersom de är idealiska för sådana förhållanden och gör ett utmärkt jobb med både belastningar och temperaturförändringar.

Typiskt system för att skapa ett vattenförsörjningssystem i ett privat hus

Inre arrangemang

Professionella hantverkare försöker se till att dacha vattenförsörjningssystemet från brunnen innehåller alla nödvändiga element, men de måste ligga i själva strukturen. Det finns dock några noder som helt enkelt inte kan placeras i ett sådant utrymme eller deras underhåll kräver installation i byggnaden.

Först och främst är det värt att notera att först och främst i sådana system rekommenderas att man installerar en specialtank som kommer att fungera som en slags tank för oavbruten användning. Det placeras vanligtvis på vinden, vilket tillåter vatten att strömma genom tyngdkraften. Du kan också installera ett fint filter och en räknare.

Tips! Vid val av typ av specifikt system bör tillverkningen av sådana system ta hänsyn till tankens tekniska egenskaper med vatten och dess omlastningshastighet i den, om så är lämpligt. Annars är det bättre att använda de enklaste monteringsalternativen.

Ett annat system som använder ett specifikt märke nedsänkt pump

slutsats

Efter att ha läst mer om videon i den här artikeln kan du lära dig mer om typen av sådan installation och hur du implementerar den. Samtidigt är det på grundval av den ovan nämnda artikeln nödvändigt att dra slutsatsen att det inte är värt att spara på produktion av sådana verk och det är mycket bättre att skapa en komplett struktur än att använda billiga material och utrustning.

Add a comment