Vi värmer vinden eller hur man gör uppvärmning i huset med

Det finns två sätt att använda ett hus på landet - att leva i det regelbundet, till exempel, bara på sommaren eller permanent. Idag analyserar vi det andra alternativet, i synnerhet kommer vi att fokusera på projekt med ett våningsplan. I det här fallet behöver du effektiv uppvärmning till vinden rum, som kan vara autonom eller ansluten till det allmänna värmesystemet i huset. Tänk på det i mer detalj.

I fotometoderna för uppvärmning av vinden golvet

utbildning

Under alla omständigheter måste vi först värma upp vinden, annars är kostnaden för uppvärmning väldigt stor. Eftersom golvet ligger i direkt kontakt med taket är det nödvändigt att utföra arbete på dess isolering.

Du kan använda:

 • mineralull;
 • polyuretanskum;
 • skumklass G1;
 • skummade polymerer.

Tips: Behandla vindsvålsisolering med särskild uppmärksamhet, desto bättre gör du, desto bekvämare blir dina levnadsvillkor, liksom mindre pengar du kommer att behöva spendera på ytterligare uppvärmning.

Högkvalitativ uppvärmning är omöjlig utan ordentligt isolering av taket.

Välja ett värmesystem

Om huset bara byggs, är det nödvändigt att försäkra sig om att uppvärmningen av vindsvåningen i designfasen. Men som byggnadspraxis visar, är det oftast omloppsrummet som omvandlas till ett extra vardagsrum efter att alla arbeten har slutförts.

I det här fallet kan du inte undvika extra kostnader i samband med ledningen av nödvändiga kommunikationer och valet av det optimala alternativet för uppvärmning av rummet:

 • varmt golvsystem;
 • öppen spis installation;
 • autonomt värmesystem, vars pris kan vara annorlunda;
 • anslutning av golvet till husets färdiga värmesystem.
Attic uppvärmning med egna händer med infraröda paneler

Vad ska man leta efter

Oavsett vad du väljer måste du först utveckla en värmesystemsdesign, där du bör försöka ta hänsyn till alla byggnadens strukturella egenskaper, materialbehov, kostnad och kvantitet.

Uppvärmningen av stugan med en vindsvåning gör att du kan förstå:

 • var att installera nödvändig utrustning
 • hur man ordnar rören så att maximal effekt kan erhållas från fördelningen;
 • var bättre att placera ventilationen.
Det allmänna systemet för uppvärmning av ett hus med ett vindsvåning

Känn dig fri att söka hjälp från en specialist för att få ett säkert och effektivt system. Även med vissa förmågor och nödvändiga material kan du göra uppvärmning av vindsvåningen med egna händer.

Anslutning till ett gemensamt hus värmesystem När ett värmesystem redan är installerat i stugan, kan det vara nödvändigt att installera mer kraftfull utrustning för uppvärmning av vinden. I det här fallet behöver du en panna, en pump, installation av extra rör och radiatorer. Om huset har fasta tak och designfunktioner tillåter det, gör det möjligt att installera rör under golvbeläggningen. Vid installation av luftvärme krävs ett extra kanalsystem.
Autonom uppvärmningsmetod Bekväm, men ganska dyr metod för uppvärmning. Det gör det möjligt att behålla en bekväm temperatur på golvet när som helst på året. Denna metod används vanligtvis i ugnsuppvärmning av vindsvåningen eller oförmåga att ansluta till ett gemensamt system. Det innefattar:
 • värmepanna
 • cirkulationspump;
 • rörledningar;
 • luftförsörjningssystem och utgången från förbränningsprodukter.

Värmepannan bör väljas beroende på tillgängligheten och användarvänligheten av vissa typer av bränsle. Dess kapacitet måste matcha storleken på rummet. Du kan beräkna dem själv eller få det från specialister.

"Varm golv" Effektiv och modern uppvärmningsmetod. I detta fall stiger den uppvärmda luften jämnt från botten över hela golvområdet. Den teknik som används vid skapandet av trägolv gör det möjligt att använda systemet i ett lanthus med bekvämlighet. Du kan använda elektrisk eller vattenuppvärmning. I sistnämnda fall brukar den vanligtvis användas i byggnader med betonggolv på grund av den stora vikten.

Tips: standardvärmekalkylberäkning - 1 kW krävs för 10 m 2. Höjden på taket är lika med 2,5-2,7 m.

Spis eller eldstad

Ett bra alternativ för en värmekälla på vinden, som också kan vara en inredning. Det återstår att bestämma huvudfrågan före arrangemanget av eldstaden - om det kommer att motstå överlappning, eftersom konstruktionen har stor vikt. Måste utföra arbete för att stärka dem.

Eldstaden används som värmekälla

Tips: minska belastningen genom att använda metallrör och lätt eldfasta tegelstenar.

Du kan också köpa färdiga mönster av gjutjärn eller stål. Sådana spisar kan göra en bekväm rumstemperatur upp till 200m2.

nackdel:

 • föremål för ökad brandrisk
 • arrangemang kräver användning av icke brännbart material i inredningen, korrekt installerade skorstenar och högkvalitativ ventilation.

Tips: För att minska risken för brand, installera strukturer från väggar på något avstånd eller placera dem i mitten av rummet.

Användningen av en elektrisk spis kräver inte särskilt underhåll och den här enheten är säkrare, även om el kommer att öka värmekostnaderna. För att minska dem kan du installera konvektorer, som automatiskt stängs av efter att ha nått en viss temperatur i rummet.

Installation av stålkonvektorvattenuppvärmning

slutsats

Huset med ett våningsplan har ett utmärkt utseende och kan användas året runt eller från tid till annan. Korrekt exekverat värmesystem gör att du kan skapa en bekväm temperatur i ett rum under taket.

För att göra detta kan det vara autonomt eller kopplat till det allmänna systemet för uppvärmning av ett hus. Videon i artikeln hjälper dig att hitta ytterligare information om detta ämne.

Add a comment