Värmesystem leningradka: anslutning, egenskaper, fördelar

Värmesystemet för ett privathus Leningradka är en av de mest tillförlitliga och lätta att göra-det-själv-lösningarna. Vi kommer att prata om funktioner, fördelar och sätt att ansluta detta värmesystem.

Uppvärmning Leningradka är ett av de enklaste och pålitliga sätten att organisera uppvärmning.

Enkelt rörvärmesystem (Leningradka)

Definition och komposition

Leningradka som värmesystem används oftast i privata och småhus.

Leningradka är ett rörsystem för cirkulerande kylvätska i ett husets värmekrets. Samtidigt är radiatorer eller batterier anslutna i serie, och vatten rör sig i en sluten slinga:

Uppvärmningssystemet Leningradka öppnas.

Figuren visar huvudnoderna:

 1. Kylvattenuppvärmning. Det finns gas, trä, torv, fastbränsle, el- och bensinaggregat, använder oftast gasvärmekedjor.
 2. Munstycke för avlägsnande av luft och dränering av vatten från expansionstanken. Närvaron av ett sådant munstycke indikerar en öppen typ av uppvärmning, i vilket överskott av vatten avlägsnas utan att skapa tryck; (Se även artikeln Luftning av uppvärmningssystemet: Funktioner.)
 3. Expansionstank. Konstruerad för att justera trycket genom att ackumulera vatten under termisk expansion och recoil under kylning. I händelse av en olycka och överhettning / kokning av kylvätskan spelar den rollen som nödutsläpp av vatten;
 4. Cirkulationspumpen. Ger det nödvändiga trycket och hastigheten på cirkulationen av kylvätskan i kretsarna med tvungen cirkulation;
 5. Kulventilavloppsvatten. Det är nödvändigt att avlägsna kylvätska från rörledningen och radiatorer under reparationsperioden eller för att bevara värmekretsen för vintern.
 6. Uppvärmt vattenförsörjningsrör;
 7. Mayevskys kran för att avlägsna överskottsluft från radiatorn;
 8. Radiator eller batteri;
 9. Rör avgaser kylmedel (obratka);
 10. Avloppsavlopp för bortskaffande av vatten avlägsnat från huvudlinjen;
 11. Kulventil ansluts till vattenförsörjningen. När den är upplåst är kretsen fylld med vatten, då kranen är låst och värmen startas.
 12. Filtret för vattenrening innan man ger upphov till rörledning;
 13. Kulventil för att stänga av radiatorn. Gör att du kan stänga av enskilda batterier för reparation eller för att spara energi.
 14. Bypass eller bypass. Gör det möjligt att justera (om du installerade en nålventil) eller avbryta en eller annan radiator från den gemensamma kretsen.
Bypass kan ställas in (vänster) och utan (höger).

Värmesystemet av den slutna typen förutsätter närvaro av en expansionstank utan ett utlopp. Sådan uppvärmning arbetar under tryck och för nödoperationsskydd tillhandahålls i form av en enkel struktur:

På bilden finns en säkerhetsanordning för en sluten slinga, som består av en tryckmätare, en säkerhetsventil och en blåsventil.

Var uppmärksam! Enrörslösningen förutsätter ett konsekvent arrangemang av värmare på en gemensam motorväg eller stigare. Detta gör att du kan spara på rör och installationsaktiviteter.

arter

Utöver botten praktiseras radiatorens diagonala anslutning.

Förutom uppdelningen i stängda och öppna arter skiljer sig Leningradka i typen av ledningar till horisontella och vertikala typer.

Det horisontella systemet för uppvärmning i ett privat hus är mest föredraget. Det innebär att motorvägen läggs ut längs konturen av rummet längs ytterväggen i golvets tjocklek eller över dess yta. Radiatorer kopplas i serie till huvudlinjen:

Horisontell typlayout.

Var uppmärksam! Det är önskvärt att göra en krets, medan antalet radiatorer i kretsen inte får överstiga 10 stycken. Vid anslutning av två kretsar med olika längder och värmeöverföring bör deras genomströmning regleras med nålventiler så att systemet inte är obalanserat.

Vid vertikal distribution av rör ansluts värmeanordningar i serie till den gemensamma stigaren. I sådana fall används vanligtvis tvångsflöde och övre vattenförsörjning.

Vertikal typ av layout.

Var uppmärksam! Som du kan se, med parallellkoppling av flera enda rörkedjor till en gemensam stigare, är det oftast implementerat. Detta är lämpligt för höghus.

Fördelar och nackdelar

Leningradka gör det själv enklare än andra typer av uppvärmning.

Om vi ​​pratar om fördelarna med enkelrörsuppvärmning, vilar de främst på ekonomi och tillförlitlighet:

 • Enkelrörskontur innebär mindre förbrukning av röret, därför minskar projektpriset;
 • Installation, svetsning och andra relaterade verk med ett rör är märkbart mindre. Det gör det också möjligt för dig att spara på arbetsersättning och energikostnader, tid och förbrukningsartiklar.
 • Systemet är tidtestat och visat sig vara extremt pålitligt.;
 • Det är möjligt att gömma röret under golvet. Det bör ta hänsyn till värmeförlusten från kontaktledningen med golvstrukturerna och göra lämplig värmeisolering.
 • Närvaron av bypasser låter dig reparera apparater vid drift av uppvärmning, och även att reglera intensiteten i arbetet med separata batterier och rum.
Oreglerad förbikoppling väljs över tvärsnittet i förhållande till motorvägen så att det ger en viss motståndskraft mot flödet jämfört med batteriet.

Nackdelarna med Leningradka inkluderar dess egenskaper:

 • Behovet av att följa det korrekta förhållandet rördiametrar, ett stort tvärsnitt av huvudröret;
 • Ojämn uppvärmning av radiatorer beroende på borttagning från pannan. För att utjämna temperaturer är det nödvändigt att öka storleken och antalet batterisektioner när det rör sig bort från värmekällan.
 • På grund av ojämn värmefördelning rekommenderas inte att ansluta mer än 10 radiatorer till en krets, så den här lösningen är endast lämplig för uppvärmning av ett privat hus - det är lättast att genomföra med egna händer.
Med kranar kan du avbryta värmaren från linjen utan att stoppa driften.

Var uppmärksam! Från en analys av fördelarna och nackdelarna med ett rörledningssystem kan man dra slutsatsen att den är lämplig för privata och små kommunala hus.

slutsats

Leningradka kan du enkelt och billigt arrangera uppvärmning i ett privat hus. Det kännetecknas av flexibilitet och förmågan att justera värmeöverföringsintensiteten hos enskilda värmeanordningar. För en mer komplett upplevelse, titta på videon i slutet av artikeln.

Add a comment