Enhetuppvärmning i ett privat hus med egna händer: val och

Att installera uppvärmning i ett privat hus med egna händer är inte en lätt uppgift, vilket kräver särskild kunskap och specifika färdigheter. Det är omöjligt att överföra hela kunskapen som krävs för VVS-beräkningar som en del av artikeln, så vi kommer att ge allmän information, överväga värmeanordningen hemma och hjälpa dig att välja utrustningen.

Gasinstallation av värme i huset.

Uppvärmning av ett privat hus

Välj typ av system

Enheten för uppvärmning i ett privat hus med ledning av enstaka rör.

Det första steget är att förstå typerna av värmesystem och välja det lämpligaste alternativet.

Värmesystemen är uppdelade enligt olika kriterier:

 • beroende på bränsle
 • som värmebäraren;
 • enligt typen av rörlayout;
 • enligt förfarandet för cirkulation av kylmediet.
Pannrum i ett två-rörs kopplingsschema.

Enligt typen av värmebärare som används är det tre huvudtyper:

 1. Vattensystem. Det här är den mest populära och utbredda typen av värme, där vatten eller frostskydd används som kylvätska, cirkulerar i en sluten krets mellan pannans och radiatorns värmeväxlare.
 2. Luft system. Här är kylvätskan luft, det finns två sätt att organisera arbete: med naturlig luftrörelse uppvärmd från ugnen och med tvungen cirkulation genom ventilationskanaler med uppvärmning från en speciell installation;
 3. Elvärme med konvektorer, golvvärme eller infraröda emittrar. Detta system inbegriper inte användning av kylvätska, och värmen produceras direkt på plats.
Närvaron av rör och radiatorer är ett säkert tecken på vattenuppvärmning.

Vattensystemet är ganska effektivt och tidtestat. Det kräver emellertid att rörledningen är anordnad, att radiatorer installeras, att pannan ansluts och att bränsletillförseln organiseras. Instruktioner för att utföra beräkningar av hydraulik och värmekapacitet, förluster och värmeisolering är ganska komplexa och kräver deltagande av specialister.

Det bör noteras att vattentypen är den mest ekonomiska, det finns ett brett sortiment av utrustning och förbrukningsmaterial utvecklade för denna typ, liksom ett stort antal specialister som är redo att göra beräkningar och installationsarbeten för rimliga pengar. Hög pålitlighet, effektivitet och användarvänlighet gör vattnet värmesystem mest populära och föredragna.

Cirkulation av luftflödet.

Luftsystemet är väldigt bekvämt, men den kompetenta organisationen kräver ännu mer allvarligt arbete: det kräver komplex och korrekt beräkning av pneumatik, organisation av luftkanaler, installation av fläktar, återvinningsventiler, ventiler och ventiler, kraftutrustning och andra anordningar. I detta fall värms luften ofta av el, vilket är ekonomiskt olönsam.

Elvärmekonvektor.

Värmesystem som uteslutande drivs på el är det dyraste att driva på grund av den höga kostnaden för el. Priset på en kilowatt-timme i en elektrisk krets överstiger kostnaden för samma mängd värme vid användning av gas med nästan en storleksordning.

Samtidigt är sådana system det mest praktiska, tekniska, kompakta och miljövänliga. När du använder el finns det ingen rök, aska, sot, kolmonoxid, tjära och annat avfall, du behöver inte städa skorstenen och eldstaden och värmen fungerar automatiskt utan att du deltar. Självklart är ett sådant system lämpligt för rika människor för vilka komfort är värderad över pengar.

Infraröd värme ger maximal komfort.

Var uppmärksam! För den genomsnittliga invånarna i den privata sektorn är valet uppenbart: det mest tillförlitliga, effektiva och viktigast av allt - billig i drift idag är vattensystemet.

Rörledning och cirkulation

I foto-kollektor-strålens ledningsrör.

Uppvärmningsanordningen i ett lanthus beror på vald radiatorlayout.

Det finns tre typer av rörledningar:

 1. Enkelt rör Här kommer ett rör ut ur pannan, som är ansluten till det första batteriet, sedan går det till det andra och alla efterföljande. Kylmedlet förlorar energi i varje radiator och det kallaste vattnet strömmar till den sista enheten, på grund av vilken kretsen anses vara den minst effektiva;
 2. Två-rör. I detta system har ledningarna två rör - tillförsel och retur, och radiatorer ansluts parallellt med dem. Det vill säga kylmediet matas genom en kanal och avges genom den andra, medan uppvärmningen sker jämnare;
 3. Kollektorstråleordningen innefattar tillförsel av kylmedel till fördelningsgrenröret, varifrån två separata rör går till varje radiator. I uppsamlingsenheten är det möjligt att organisera ett automatiserat värmefördelningssystem som gör att du kan uppnå det mest bekväma och rationella driftsättet.
Enrörs ledningsenhet.

One-pipe-systemet är det enklaste och billigaste på grund av det mindre antalet rör och installationsåtgärder. Samtidigt kan det effektivt värma bara ett litet rum med en svagt förgrenad rörledning.

Dubbel rörledningar.

Tvårörssystemet är det vanligaste och mest populära, eftersom det gör det möjligt att värma upp ett betydande område jämnt och i rätt tid. Här kan du också justera värmen i enskilda rum, reparera och stänga av apparater utan att stoppa systemet.

Collector beam distribution.

Collector-beam-systemet är det mest omtänksamma och effektiva, eftersom varje enhet i själva verket har en separat krets, kan stängas av när som helst eller överförs till ett annat sätt av värmeförbrukning.

Den radiella layouten gör att du kan organisera de mest automatiserade och kontrollerade systemen, vilket resulterar i maximal komfort och ekonomi, men installation och design är dyraste och komplicerade.

Distributionsgrenrör.

Var uppmärksam! För ett litet eller medelstort privathus är ett två-rörsystem tillräckligt, och för stora herrgårdar med många rum är kollektorsystemet bättre lämpat, det används också vid uppförande av varma golv.

Som regel byggs alla moderna värmesystem på tvångsflödet av vatten. Sådan cirkulation möjliggör att fördela värme mer effektivt och ekonomiskt, och i stora förgrenade eller kollektorkretsar finns helt enkelt inget annat val.

Pumpanslutning

Var uppmärksam! Kylvätskans tvångsrörelse utförs med en cirkulationspump, vars val beror på rörledningens hydrauliska motstånd och systemets beräknade vattenförbrukning. Enheten är ansluten via en bypass tillsammans med ett grovfilter och stoppklockor.

Källans urval

För vattenuppvärmning krävs pannan.

Vi pratar om vattenuppvärmning, så vi behöver en panna. Huvudkriteriet för att välja en panna är det använda bränslet.

Det finns flera typer av enheter:

 • Gaspannor. Distribueras mest på grund av billig gas, är den mest ekonomiska, effektiva och praktiska att använda. Utrustningen betraktas som relativt billig, men dess anslutning till gasledningen kräver samordning och deltagande av specialister från gasöverföringsnätet.
 • Aggregat för fasta bränslen. De tar andra plats när det gäller sparsamhet, men de förlorar mycket med tanke på användarvänlighet: ved måste förberedas, levereras till platsen, placeras i ett torrt rum och då bör någon ladda dem i pannugnen i tid.
 • Elektriska apparater. Bekväm och enkel att använda, anpassningsbar och helt automatiserad. Kostnaden för el gör dem dock dyraste och impopulära;
 • Dieselaggregat. Kombinera den höga kostnaden för elpannor med behovet av leverans och lagring av bränsle, det behöver också underhåll av utrustningen och uppvärmning av dieselbränsle på vintern.
 • Som ett lovande alternativ kan betraktas som en väteanläggning för hemuppvärmning. Hennes arbete är baserat på produktion av väte från vatten med kemiska eller elektrokemiska medel, men effektiva modeller till ett överkomligt pris har ännu inte varit representerade på marknaden.
Modern gasenhet av italiensk produktion.

Var uppmärksam! Det bör också komma ihåg att det finns flerbränslepannor som tillåter användning av två eller flera typer av energi. Detta ökar systemets tillförlitlighet och oberoende.

Valet av pannan görs enkelt: om ditt hus är anslutet till gasledningen, ska du välja en gasenhet. Om linjen inte är ansluten - fortsätter det att välja vilken typ av bränsle som är mest tillgängligt i ditt område och kommer inte att förstöra dig till en kostnad.

Flerbränslepanna.

Var uppmärksam! Effekten är en förenklad metod att räkna: för varje 10 m2 utrymme krävs cirka 1 kW pannaffekt, men det är bättre att lägga till 20% till detta värde och om det finns uppvärmda golv, 30%. Det vill säga för uppvärmning av ett hus på 150 m2 med uppvärmda golv kräver cirka 20 kW.

Rörinstallation

Lärande att lödda polypropenrör.

För att installera uppvärmning i huset måste du kunna montera rörledningen.

De mest populära rören av polypropen, så berättar historien om dem:

 • Röret skärs i enlighet med layoutplanen med hjälp av en rörskärare. Skärningen måste vara snygg och jämn, strikt i rät vinkel.
Skär röret försiktigt och smidigt.
 • Därefter avlägsnas avskärningen i stället för skuren. En urtagning tillåts vid en tredjedel av väggtjockleken med en lutningsvinkel på 45 grader eller ett urtag på 2 till 3 mm med en vinkel på 15 grader. Det enklaste sättet är att använda en ansiktsplockare, och en rakapparat används för att avlägsna aluminiumskiktet.
Fas.
 • Därefter sätts röret i lödstångsmuffen, och fästet sätts på dornen. Lödningstemperaturen är 260 grader, vi sätter på delarna hela vägen med lite ansträngning, men tryck inte på. Det är nödvändigt att hålla strikt viss tid, vilket beror på diametern och anges i anvisningarna för enheten.
Vi lägger på detaljerna på lödstångens munstycke.
 • Efter uppvärmning avlägsnas delar och ansluts snabbt. Rörets ände måste gå in i fästet helt, så det är inte nödvändigt att vrida eller flytta delarna.
Vi förbinder detaljerna.
 • På detta sätt monteras enskilda delar av rörledningen, vilka sedan monteras på väggen med speciella fixeringar och svetsas ihop med varandra i vikt.
Vi lagar separata platser på vikt.

Var uppmärksam! Antalet svetsar på vikten bör minimeras, eftersom deras kvalitet är mycket beroende av dina färdigheter och "fulla händer".

slutsats

För självuppbyggnad av värmesystemet behöver du mycket kunskap och färdigheter, samt tid och pengar. Med hjälp av vår guide och video i den här artikeln kan du framgångsrikt klara av den här uppgiften.

Add a comment