Distributionsgrenröret värmer sig själv

Ett effektivt hemuppvärmningssystem är en mycket viktig faktor i komforten att bo i ett hus. Den enhetliga uppvärmningen av alla värmeanordningar innebär att den fungerar korrekt. Men ibland visar det sig att kylvätskan inte räcker för alla analyspunkter. Detta händer av många anledningar, till exempel på grund av bristande överensstämmelse med rördiametrar under installationen av systemet eller felaktigt uppvärmningsinstallationsschema. Det visar sig så här: temperaturen är tillräcklig, det finns vatten i systemet och det finns inte tillräckligt med värme, eftersom alla batterier helt enkelt saknar den rätta fördelningen av vatten. Detta innebär att grundregeln för val av rördiametrar har brutits: summan av diametrarna för alla värmekretsar måste vara lika med eller något större än diameteren av utloppet från pannan. I det här fallet, antingen genom att använda ventilerna på batterierna, måste du justera kylvätskans flöde till värmesystemet, eller det ska omformas. En av lösningarna på problemet är att göra en uppvärmningsfördelare med egna händer.

Princip för verksamheten

Princip för verksamheten

Du kan åtgärda misstag från tidigare installatörer av värme genom att använda ett av de klassiska ledningsdiagrammen. Hittills är det mest effektiva distributionssystemet för kylvätskan i värmesystemet ett fördelningsgrenrör.

I sin kärna är detta en tank i vilken uppvärmt vatten levereras från pannan för uppvärmning. Från den genom rör med mindre diameter strömmar den till analyspunkten (värmningsradiatorer, uppvärmd golv, indirekt värmepanna). Efter att ha släppt ut värmen, returneras vatten tillbaka genom samma rör, men redan till en annan samma kapacitet (mottagande en), och sedan återgår den allmänna strömmen till pannan. Cykeln är klar.

Hur man ändrar värmesystemet

Hur man ändrar värmesystemet

Med färdigheter att hantera verktyget, svetsmaskinen (om det behövs för att utföra svetsarbeten) och kunskap om VVS, är uppdelningsgrenen för uppvärmning ganska enkel. Först måste du bestämma antalet värmekretsar. Dessa är separata grenar som värmer specifika rum (en eller flera).

Om du installerar en kollektor i individuell uppvärmning av två eller flera våningar, så är det bättre att skapa en egen kam (distributör) på varje våning. I det här fallet kan du inte göra utan pannrummet, som kommer att ligga i huvudfördelningsröret.

Om huset är envåning, är det lämpligt att göra en distributionsnod som kommer att ligga bredvid pannan. Att ta allt i ett separat rum eller kombinera det med, säg ett kök - detta beslut fattas på grundval av husets layout och storlek, modell av pannan och typen av bränsle som det fungerar på.

Vid installation av ett värmefördelningsgrenrör direkt intill pannan är det tillverkat av metallrör med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt. Men innan du påbörjar arbetet bör du bestämma hur många disassemblingspunkter som kylvätskan är. Valet av diameteren på rören som ska läggas beror på detta. Därefter behöver du för ritning en ritning. Det visar alla nödvändiga dimensioner och parametrar:

  • Diametrarna för flödes- och returrören, grenar till värmekretsarna, trådar.
  • Avstånd mellan de givande och mottagande grenarna.
  • Avståndet mellan huvud- och returledning.
  • Riktning böjer. De kan styras i motsatta riktningar eller uppåt. Om matnings- och returkranarna är riktade i en riktning placeras de i ett rutmönster.

När alla nödvändiga förberedelser har gjorts kan du fortsätta arbeta.

Boiler rum

Boiler rum

Pannrumsuppsamlaren är gjord av två dörrar: leverans och retur. Naturligtvis används för ett stort hus, på grund av den imponerande volymen kylvätska och den stora längden av värmesystemet, rör med en diameter av minst 100 mm för att tillverka fördelningsgrenröret.

Tillförselgrenröret är monterat med ventiler och cirkulerande pumpar, och returet - endast med avstängningsventiler.

Även i distributionsgrenröret monterade mätare, termometrar och säkerhetsgrupp. En sådan "fyllning" tillåter, utan att stänga av all uppvärmning i huset, för att lösa problemen med en separat gren.

Under installationen finns följande arbetssekvens:

  • I enlighet med ritningen köpte rören (i vårt fall metall). Vid behov rengörs de från rost.
  • Enligt monteringsschemat svetsas rören genom elektrisk eller gassvetsning.
  • Alla svetsar rengörs och designen är färgad.
  • Kollektorn är ansluten till värmesystemet och trycksatt - kontrollera läckor. Gör detta genom att fylla med vatten och lämna under en tid under tryck.

Lokal samlare

Lokal samlare

Installationen av en sådan nod skiljer sig inte från principen från aggregat av en distributör i ett pannrum. Undantaget är rörmaterialet. Låt oss säga det här, en redundant montering, som ligger långt ifrån värmeanordningen och temperatureffekten på den är mycket lägre, då kan komposit-PP-rör eller metallplast användas. Men lödningen är mer tillförlitlig än en hylsanslutning, så polypropenrör är att föredra.

Nästa skillnad mellan kammen och pannrummet är att eftersom rörlängden är små har vattnet inte tid att ge upp hela temperaturen och återvänder tillräckligt varmt och vattnet i returröret som kommer in i pannan är nästan kallt.

Lönsam eller inte

Lönsam eller inte

Hur lönsamt är det att själv installera värmefördelningsmanifoldet. Först spenderar du bara på material. För det andra är det helt i överensstämmelse med de tekniska parametrarna i ditt värmesystem, medan butiksuppsamlaren fortfarande måste redone för den. Och det här är också en kostnad. För det tredje kommer samlaren själv att hjälpa till att snabbt återhämta kostnaden för installationen. På vilket sätt? I ett konventionellt tvårörsuppvärmningssystem passerar kylmediet längs konturen, avger värme, säger 20m, och kollektorkretsen är halv så lång som går till en enda analyspunkt, så vattnet i returlinjen är varmare och mindre bränsle krävs för uppvärmning. Och med tanke på att bränslet är väldigt mycket dyrt, då betalar han sig själv under en säsong. Om du har frågor, skriv kommentarer till artikeln. Specialisten som arbetar på webbplatsen ger dig ytterligare information.

video

Du kan lära dig hur du gör ett distributionsgrenrör själv från videon som vi erbjuder:

system

Följande är flera uppvärmningssystem för kollektor:

Samlarkrets

Stuguppvärmningssystem

Distribuera uppvärmning genom samlare

Samlarkrets

Hus med individuell panna

Samlarvärme

Add a comment